Grafické práce

Chcete se odlišit? Naši grafici pro vás navrhnou polepy studia, propagační materiály nebo celou vizuální identitu.

Zabýváme se komplexním řešením fitness center a sportovišť. Bez ucelené firemní kultury a vytvoření firemního designu projekt fitness centra nebo sportoviště není kompletní. Oddělení grafické studio vám pomůže vytvořit správný firemní design doslova „ušitý na míru“.

 

1. Propagační materiály

Kvalitně zpracované propagační materiály jsou nezbytnou součástí vybavení každého fitness centra či studia. Jsou důležitým nástrojem komunikace se stávajícími i budoucími zákazníky.Propagační materiály mají své místo v celém prostoru fitness centra, na všech komunikačních kanálech včetně webu a sociálních sítí a také v rámci marketingových akcí – na reklamních pozicích a na významných veřejných akcích. Propagační materiály v oboru fitness mají svá specifika.Všeobecný tištěný propagační materiál podává obraz a informace o zdravém životním stylu a druhu cvičení, které fitness centrum nabízí. Je stručný, přehledný, doplněný obrázky a fotografiemi. K jeho vytvoření je nutné znát potřeby a přání cílové skupiny. Jen tak může vybrané skupině lidí zdůraznit vše důležité a zajímavé, co jim v souvislosti se svým klubem či studiem chcete sdělit.Přitažlivost těchto materiálů zvyšuje výrazná grafická úprava (fotografie, náčrty, mapy, grafy, kresby apod.). Materiály z jednoho fitness centra či studia by měly tvořit jednotně upravenou řadu opatřenou jednotným logem a vycházející z korporátních barev.

Corporate design jako součást corporate identity

Budujte se svými klienty vztah prostřednictvím corporate identity a zároveň získejte nástroj k ovlivnění jejich spotřebního chování. Jde o jednotný firemní styl, který definuje způsob komunikace s veřejností a přístupu ke klientům. V rámci dvacetiletého sbírání zkušeností na domácím i zahraničním trhu jsme načerpali mnoho inspirace. Jsme připraveni vám poradit, jak by měla vaše firemní identita vypadat.Budování corporate identity není nic jednoduchého. Znamená především sjednotit grafický styl pro vše, čím prezentujete svou společnost (firemní tiskoviny, web, exteriér, interier a další prvky včetně bannerů nebo materiálů určených pro sociální sítě).Firemní kultura se odvíjí od logotypu, který v úzké spolupráci s vámi navrhneme tak, abyste na něj byli pyšní.

2. GRAFICKÉ PRÁCE: Tvorba LOGOTYPU

Logotyp je pro další grafické práce stěžejním výchozím bodem. Vzniká buď vytvořením nového loga nebo redesignem stávajícího. Po vzájemném ujasnění  konceptu vám pomůžeme sestavit zadání a navrhneme odpovídající řešení.Logotyp je jedním z nejdůležitějších prvků reklamy, které má firma k dispozici. Je základním prvkem všech tištěných i elektronických firemních materiálů.

Logotypy rozdělujeme na:

A. typografické logo – logo, které se skládá pouze z písmen, napsané speciálním fontem.
B. piktogram – piktogramem je myšlena značka či obrázek, který identifikuje výrobek nebo firmu.
C. kombinované – jde o loga sestavená z napsaného textu a obrázku neboli z typografického logotypu a piktogramu

 
Jak pracujeme při vytváření logotypu?
Jakmile se dohodneme na zadání, vypracujeme grafické návrhy obsahující příklady použití v některých merkantilních tiskovinách: na vizitce a hlavičkovém papíře, na facebooku apod…
1. Připomínky – Vyjádříte se, vyberete si a případně navrhnete změny.
2. Jsme připraveni s vámi vše konzultovat, poradit a změny posoudit a provést korekturu.
3. Dokončení do finálního stavu – Podle dohody návrh upravíme do definitivní verze. Výsledkem je logo v nejpoužívanějších křivkových formátech, rastrový náhled, definice barevnosti podle vzorníků Pantone a CMYK, podklady pro použití na web.

3. Tvorba MERKANTILNÍCH TISKOVIN

Na základě Vašeho logotypu či značky vytváříme různé merkantilní tiskoviny.
  • hlavičkový papír
  • vizitky
  • firemní kalendáře, plakáty…

4. Tvorba DESIGN MANUÁLU

Umíme vytvořit a definovat design manuál pro vaši snadnější firemní komunikaci. Jeho pomocí můžete svou firemní identitu udržovat ve stejné kvalitě.Jedná se o přesné definování použití vaší značky v merkantilních tiskovinách. Verze design manuálu si můžete nechat zpracovat různé: od základní (min.10 stran) až po obsáhlejší.

5. Návrh a tvorba PROPAGAČNÍCH TISKOVIN

Leták

Letáky stále fungují a žádný ústup „ze slávy“ nezaznamenaly. V oblasti fitness je jako účinný reklamní prostředek využíván především na recepcích sportovišť, případně k propagaci formou rozdávání potencionálním klientům či vyvěšení na oficiálních reklamních místech ve vaší obci. Upozorňuje zejména na aktuální novinky v nabídce či akce. Letáky hrají v prodejní reklamě významnou roli, protože se dají rychle a s malými náklady vyrobit. Dohromady s dobrou grafickou úpravou může leták hodně ovlivnit vaše stávající klienty (např. při výběru lekce, volbě konkrétního instruktora apod.) nebo přilákat zcela nového klienta.

 

Brožura

Minimální velikost brožury je osm stránek a letákový charakter brožuře rozhodně nesvědčí, spíše by se zpracování měla blížit magazínu. Aby klient věnoval pozornost jejímu sdělení, text nesmí působit lacině, brožura by měla být nanejvýš seriózní.Doporučujeme zhotovit obálku ze silnějšího papíru než jsou vnitřní stránky a docílit tím ještě výraznějšího efektu časopisu.

 

Prospekt

Hlavním cílem prospektu je zprostředkovat jasnou nabídku, vyzdvihnout přednosti projektu a vést klienta k rozhodnutí spolupracovat (přijít, nakoupit atd.). Prospekt slouží k tomu, aby v něm zájemce našel podrobnější informace o něčem, co jej již zaujalo. Jedná se zpravidla o tiskovinu, která je technicky i náročnější na výrobu a tomu odpovídá i vyšší cena. Na rozdíl od letáku se dostane do rukou skutečnému zájemci. Informace obsažené v prospektu jsou komplexní a musí podávat vyčerpávající informace o službě. Text prospektu bývá věcný, střízlivý, ale lze použít i dobře mířený odlehčující prvek.

 

Plakáty

Plakáty jsou vhodné pro prezentaci téměř všech výrobků a služeb. Je jedno, zda se jedná o ilustrativní nebo informativní plakáty, nebo jestli jde o konstruktivní či experimentální plakát. Při zpracování rozhoduje fakt, že plakát oslovuje klienty i na větší vzdálenost.Z tohoto důvodu se často využívá plošných, nekomplikovaných motivů a taková velikostí písma, která umožní jeho čitelnost zpovzdálí.Plakáty vytváříme od standartních formátů A4, A3, A2, A1 až po formáty „šité na míru“.

 

Roll-up

Pro svůj atraktivní design i jednoduchost instalace patří roletový systém k velmi oblíbeným reklamním prvkům. Je snadno přenosný i bez problémů skladovatelný.Rollupy vytváříme standardně o rozměru 0,85m x 2m.

Velkoplošná reklama

Poutače, plakáty, billboardy a další reklamní prvky pro použití v interiéru nebo exteriéru vyrábíme také ve velkých formátech podle individuálních potřeb klientů.

6. PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ

Interiér rozhoduje o primárních pocitech klientů, jakmile do vašeho fitness vstoupí. Je důležité věnovat jeho úpravě patřičnou pozornost. Nabízíme proto návrhy a poradenské služby týkající se vzhledu interiéru. Prostorové řešení vašeho fitness centra připravíme bez ohledu na to, zda jste velmi dobře zaběhlé studio nebo právě začínáte.

Velmi detailně rozpracujeme všechny části vašeho projektu včetně kardio zóny, silového prostoru, zóny funkčního tréninku a samozřejmě prostoru pro osobní trenéry. Ve studiových realizacích budeme velmi efektivně konzultovat využití prostoru pro cvičení a prostoru pro skladování nářadí. Vizualizace vytváříme ve 2D nebo u větších projektů ve 3D prostorovém řešení. Kolektiv odborníků 3D FITNESS vám pomůže z vašeho studia udělat sportoviště, kam se klienti budou vždy velmi těšit a rádi pravidelně vracet.V případě potřeby nebo zájmu investora může být součástí této nabídky i řešení architekta pro ostatní prostory sportoviště, jako jsou recepce, sociální zázemí, šatny apod. Rádi vaše centrum navštívíme a vše prokonzultujeme.

7. TISK

Jednou z našich činností je také PRODUKCE TISKOVIN. Tiskneme digitálním, ofsetovým i velkoformátovým tiskem vše – od vizitek až po billboardy. Dle charakteru vaší zakázky zvolíme nejvýhodnější technologii v poměru kvalita/cenaNabídka obsahuje: Tisk letáků a plakátů / Tisk katalogů a kalendářů / Tisk pozvánek / Tisk vizitek / Obaly, přebaly, krabičky / Etikety, samolepky / PVC bannery, podlahová grafika, řezaná grafika / Polepy aut, oken aj.

8. Přijedeme

Rádi vaše centrum navštívíme a vytvoříme společně s vámi jeden kreativní tým. Vše detailně prokonzultujeme a navrhneme optimální řešení – grafiku, prostorové řešení, tisk a další produkty tak, aby se vaši klienti ve vašem fitness cítili skvěle a aby vás poznali vždy hned na první pohled.

Dotazy a Informace
3D FITNESS Graphic Design
MgA. Eva Hemalová
e-mail: eva.hemalova@3dfitness.cz
tel.: +420 604 691 265
 

Stačí chtít.

Rádi vám poradíme
i s vaším fitness

Realizujeme úspěšná fitness centra. Při naší práci vytváříme příjemnou atmosféru s klienty u malých i velkých projektů.

KONTAKTUJTE NÁS
Business, Equipment, E-commerce, Academy, Gym
Rádi vám poradíme i s vaším fitness

Získejte E-Book zdarma

Zadejte svůj e-mail a obdržíte komplexní návod, jak bezpečně a úspěšně obnovit provoz Vašeho fitness centra.

Přihlášením souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů.