3D vizualizace

Z každého prostoru vykouzlíme to nejlepší

Správně zpracované a promyšlené prostorové řešení může ušetřit velké množství peněz

Pomůže vytvářet virtuálně skutečný stav před vlastní instalací, takže je možné předejít mnoha nepříjemným překvapením, která by se jinak mohla ukázat až po instalaci stavebních i funkčních prvků.

Rozhodnutí realizovat nové fitness centrum nebo studio či revitalizovat stávající projekt je náročné. Chápeme, že potřebujete maximum informací a jsme připraveni vám je dát. Využijte možnost vizualizace projektu, vaše představy získají jasné kontury.

vizualizace

Bez vizualizace je složité představit si celkové prostorové řešení

Vizualizace fitness
Vejít se musí recepce, šatny, sály, všechny tréninkové zóny, případně wellness atd. Je velmi obtížné definovat ideální rozmístění jednotlivých zón uvnitř prostoru.

Kde bude cardio? Kde zóna funkčního tréninku? Kde strečinková zóna?
Sál pro skupinové lekce? A hrnou se další otázky? Kolik strojů? Jak velká funkční zóna? Kolik spinningových kol apod.

Vidět svůj projekt ve 3D nebo 2D vizualizaci je podstatným krokem kupředu


Prostorové řešení fitness je první
a nejdůležitější krok v realizaci

V závislosti na prostorovém řešení se odvíjejí investice:

do fitness vybavení, veškeré sekundární investice do elektroinstalace, vzduchotechniky, vodoinstalace a dalších důležitých parametrů, které mohou finančně velmi ovlivnit celý projekt.

Vizualizace

Jak postupovat při plánování fitness projektu

relizace fitness
1 Provést přesné zaměření stávajícího objektu nebo mít zpracovanou stavební projektovou dokumentaci

2 Vytvořit studii prostorového řešení

3 Zpracovat návrh řešení ve 2D

4 Po odborné konzultaci zrealizovat 3D vizualizace

5 Koordinovat investora a grafika pro vytvoření finální verze projektu

Postup při zpracování prostorového řešení

Jak probíhá spolupráce:

1 Kontaktujte naše obchodní oddělení 3D FITNESS

2 Osobní setkání a projektová dokumentace

3 Zpracování projektu

Finanční investice:

  • Projekty ve 2D se pohybují v rozmezí
    2 000,- Kč – 10 000,- Kč
  • Projekty ve 3D se pohybují v rozmezí
    10 000,- Kč – 50 000,- Kč

Pro klienty 3D FITNESS jsou projekty ZDARMA při realizaci projektu a jsou součástí dlouhodobé a koncepční spolupráce.

Vypracujeme vám ideální prostorové řešení na míru

Ušetříme vám čas a náklady za zbytečné investice.