Podnikání ve fitness. Proč je teď nejlepší doba?

Rozjet svůj vlastní byznys ve fitness? Nejvyšší čas, doba je mimořádně příznivá. Jaké koncepty mají velký potenciál k tomu, aby byly úspěšné? V rozhovoru s jednatelem 3D FITNESS Miroslavem Jirčíkem se dozvíte užitečné informace.

Rozjet svůj vlastní byznys ve fitness? Nejvyšší čas, doba je mimořádně příznivá. Jaké koncepty mají velký potenciál k tomu, aby byly úspěšné? V rozhovoru s jednatelem 3D FITNESS Miroslavem Jirčíkem se dozvíte užitečné informace.

Možná právě teď někdo váhá, jestli se v dnešní době pustit do podnikání ve fitness. Jaké jsou z vašeho pohledu důvody proč se rozhodnout PRO?

Před několika lety jsem si koupil v Anglii velmi zajímavou studii o ekonomických trendech USA a západní Evropy. Z hlediska investičních příležitostí a oborů, které se budou nejvíce dynamicky rozšiřovat, bylo na prvním místě uvedeno pojišťovnictví a na místě druhém wellness. Fitness bezesporu spadá do kategorie wellness a je jeho nedílnou součástí.

Statistiky hovoří zcela jasně o vzrůstajícím počtu lidí, kteří se aktivně věnují pohybu a zdravému životnímu stylu. Nejen z tohoto parametru je zcela jasné, že podnikat v sektoru fitness je skutečně správnou volbou v business světě 21. století.

ural-foto

A další důvody?

Nikdy dříve nebyly tak pestré možnosti pro podnikání ve fitness jako nyní. Variant je spousta a jsou dostupnější, než se zdá. Jestliže je fitko vybaveno perfektní funkční zónou, podnikat můžeme na pár metrech čtverečních. Můžeme začít s jedním strojem Total Gym – GRAVITY a provádět osobní tréninky u klientů doma nebo v malém studiu osobního tréninku. Můžeme si vytvořit butikové studio zaměřené na Pilates, Yogu, Indoor Cycling, Funkční trénink apod. Můžeme podnikat online. Vytvářet tréninkové plány, výživové poradenství nebo life style coaching, Na nic z toho není potřeba žádné drahé nájemné velkého klubu nebo zaměstnávat desítky lidí.

Takže to znamená, že velkým fitness centrům pomalu odzvání?

Vůbec ne. Naopak. Jen jsem chtěl říct, že se otevřely nové možnosti pro ty, kteří na větší investici jen tak nedosáhnou. Na druhou stranu je tu nyní jedinečná šance vytvářet komplexní kluby, které nabízejí ucelenou nabídku fitness a wellness služeb. Vše pod jednou střechou s opravdu profesionálním servisem. Demografické nůžky populace se rozevírají a vzrůstá počet movitějších klientů, kteří vyžadují nadstandardní servis a jsou ochotni za služby si připlatit. Takže je nyní ideální čas budovat skutečně zajímavá fitness centra a kluby, kde dominantní část prezentuje technologicky vysoce postavená kardio zóna. Špičková funkční zóna, která zajišťuje optimální podmínky pro osobní trénink a trénink malých skupin. Profesionálně zpracovaná silová zóna s velkým množstvím volných vah, power liftingových platforem a zázemím pro trénink atletického stylu. Odborně kvalifikovaný personál a špičkově zpracovaný management klubu.

Jsem přesvědčený, že nikdy nebyla lepší doba pro to otevřít si nový klub. Beru to i z pohledu financování, které je nyní dostupnější než kdykoliv v historii. S našimi partnery řešíme v rámci realizací všechny aspekty provozu a provádíme detailní analýzy, aby se vše doladilo již v rámci projektové dokumentace a marketingového plánu nového klubu.

V zimě jste otevírali špičkové fitness v Sokolově, v areálu bývalého nákupního centra. Kde všude lze fitness umístit? Které prostory jsou vhodné a pro realizaci zajímavé?

Provozovat fitness centrum musí mít samozřejmě zcela pragmatický podnikatelský záměr postavený na zelených provozních číslech. Od prvopočátku je potřeba počítat provozní náklady, vstupní náklady a předpokládané příjmy na straně druhé. Rozhodujeme-li se pro vytvoření nového podnikatelského provozu, je potřeba kalkulovat příjmy ze spádové oblasti, zohlednit hustotu osídlení lokality, demografické rozdělení populace, infrastrukturu a dopravní obslužnost. Zvážit a naplánovat provázanost s dalšími podnikatelskými subjekty, návaznost na sportovní kluby či školy v regionu.

Otázka mířila spíš na prostory…

S tím už si vždy poradíme. Z hlediska architektury fitness centra je jen na nás a týmu projektantů, jak atraktivní centrum dokážeme vybudovat na zelené louce nebo jak zvládneme revitalizovat stávající objekt. Díky zajímavé historii České republiky lze při vyhledávání vhodné lokality narazit na velmi zajímavé objekty. Bývalé prostory továren, opuštěná kasárna, multifunkční postkomunistické objekty, apod. Tam všude můžou fitness centra úspěšně fungovat! V zahraničí jsem viděl i velmi atraktivně vybudovaná fitness centra v prostorách opuštěných kostelů či mlýnů. Fitness je zajímavý sektor a bývá navštěvován pozoruhodnými lidmi. Z tohoto důvodu lze při vyhledávání lokality či vytváření nového prostoru skutečně povolit uzdu umělecké kreativitě.

Pojďme ještě k Uralu, který je ohromně úspěšný. Moc fitness center v bývalém nákupním centru v republice není.

Fitness Ural je samozřejmě vzorově využitý prostor, kde se díky investorovi povedlo vrátit život do míst, která zela několik let prázdnotou. Využití komerčních prostor v obchodních centrech je stále atraktivnější řešení pro nová fitness centra. Lidé chtějí své každodenní činnosti propojovat a neplýtvat časem různými přejezdy mezi destinacemi. Pokud se povede v lokalitě spojit bydlení, práci a health club, je to ideální řešení. Fitness centrum by mělo být třetím nejdůležitějším místem v životě aktivního člověka, hned po domově a zaměstnání.

A jak to ve Fitness Ural vypadalo první den otevření?

Fotografie z realizace a výsledek

více fotografií >

Na kterém nejzvláštnějším místě už 3DF provedlo kompletní realizaci?

Myslím, že každá naše realizace je svým způsobem jedinečná. Každý prostor dýchá jinou energií. Je potřeba s každým prostorem velmi pečlivě pracovat a to zejména v přípravných fázích. U každého projektu pracujeme v několika fázích a projekt se vždy vyvíjí.

Velmi zajímavou realizací, zejména vzhledem k lokalitě, je areál fotbalového komplexu Korňa na Slovensku. Nikdy dřív jsem nic podobného neviděl. Nádherná fotbalová hala vsazená do čarovných hor. Okolo samé lesy. Vesnice se zhruba 100 obyvateli a nad překrásným dřevěným srubem v kopci usazená hala, která ve svých útrobách skrývá fotbalové hřiště, bowling, tréninkové zázemí, kanceláře a další. Do areálu jezdí trénovat většina slovenských prvoligových hráčů. Pořádají se zde mezinárodní soustředění. Hala byla několikrát oceněna za svou důmyslnost a architektonické řešení. Podobná hala je údajně pouze v Holandsku a ve Švédsku.

S jakými nejčastějšími otázkami ze strany investorů a budoucích majitelů fitness center se  setkáváte?

Setkáváme se s různými investory. Jejich cíle jsou rozdílné. Jsou mezi nimi obrovské rozdíly ve zkušenostech z podnikání a ještě větší rozdíly ve znalosti fitness prostředí. Na trhu je stále velmi patrné, že fitness je pro velké množství populace velmi mladý obor. Investor často naslouchá svému týmu poradců nebo jednotlivci. Mnohdy osobnímu trenérovi, který výrazně ovlivňuje rozhodování investora. Propojení investor a zkušený osobní trenér či zkušený provozovatel centra by se zdálo jako ideální propojení. Nicméně vzhledem k nedostatečné kvalifikaci některých trenérů je občas až zvláštní, jaké argumenty při jednání takový rádoby zkušený trenér předkládá.

Jsem si jistý, že fitness business není jiný než jakékoliv jiné odvětví služeb. Jen je možná mladší. Z toho důvodu mne překvapuje, že se lidé zainteresovaní do tohoto sektoru nemají snahu vzdělávat. Jezdit na kongresy, na výstavy. Zúčastňovat se workshopů a společných manažerských setkání.

Když vás majitel osloví, jaké budou nejbližší další kroky, co potřebujete nejvíc, aby vzájemně např. v komunikaci fungovalo?

Jak sama říkáte, komunikace je klíč k úspěchu. V zahraničí jsme realizovali velké množství projektů. Spolupracovali jsme s různými výrobci strojů či dodavateli. Měli jsme pestré portfolio klientů, pro které jsme připravovali projekty různých velikostí a zaměření na velmi rozdílné cílové skupiny. Ať se jednalo o jakoukoliv část zeměkoule, komunikace byla vždy na velmi vysoké úrovni. Pokud chceme udělat zajímavý projekt, obě strany si musí maximálně důvěřovat. Spolupracovat v každé dílčí části. Konzultovat spolu jednotlivé kroky. Pokud toto funguje, potom obě strany rády oslavují nově otevřené centrum a s hrdostí se pod daný projekt podepíší.

V ČR to takové není?

U nás je to občas trošku dobrodružství a bohužel se mnoho projektů nepovede. Na poslední chvíli se ruší a upravují smlouvy i termíny. Realizace projektu je spojená s finančním a časovým stresem. A přitom se tomu všemu dá předejít. Věci se dají dělat velmi pěkně, s lehkostí a nadhledem. S dostatečnou časovou rezervou, kdy lze do projektu mnohdy zakomponovat prvky, které se najednou při procesu vyskytnou. A výsledek je krásný. V ČR a možná ještě více na Slovensku se věci ženou do extrému a pak se dělají věci napůl anebo se někde projeví chyby, kterým se dalo při správné komunikaci předejít.

Na trhu je několik konkurenčních společností. Jak konkurenci vnímáte?

Já si myslím, že v současné době v České republice hodně spolupracujeme s mnohými profesionálními dodavateli. Nikdy jsem nezažil případ, že bychom s některým dodavatelem byli na kordy nebo, že by docházelo k jakýmkoliv pomluvám. Firmy, které se zabývají podobným předmětem podnikání, vnímáme, ale nikdy jsme neměli zájem bojovat. Jak jsem už řekl, fitness sektor je v ČR jako malé dítě a je potřeba jej teprve vychovávat. Pokud dítě v mládí zkazíme, nemůžeme očekávat zodpovědného dospělého člověka. Bezesporu fitness v ČR poškozují nekalé praktiky některých rádoby odborníků či obchodníků. Do ČR se dovážejí falešné produkty jako třeba TRX a dochází tak k obrovskému risku se zdravím klientů. Ve vyspělých zemích, kde je fitness vnímáno s respektem, by si žádný provozovatel fitness centra nebo osobní trenér nedovolil provozovat či nechat cvičit své klienty na nekomerčním a hlavně na necertifikovaném nářadí. Za prvé by zodpovědné osobě hrozila obrovská pokuta, za druhé v případě úrazu by veškeré krytí pojištění šlo z kapes kompetentní osoby, tedy trenéra nebo provozovatele. A za třetí by nekalé praktiky mohly výrazně poškodit podnikání daného subjektu.

Jaké jsou hlavní výhody na straně 3D FITNESS? Čím se od konkurence výrazně odlišujete?

3D FITNESS má obrovské zkušenosti z mezinárodních realizací. Já osobně se ve fitness pohybuji v obchodní a profesionální sféře od roku 1999. Téměř deset let jsem pracoval na různých fitness profesích v USA, Kanadě, Anglii. Začínal jsem jako osobní trenér a končil jako inspektor pro 60 sportovních fitness center a zodpovídal za téměř 500 trenérů. Celý náš tým 3D FITNESS se intenzivně vzdělává a je ve velmi úzkém kontaktu s našimi partnery a dodavateli. Jako jedni z mála v ČR jezdíme na většinu světových fitness konferencí a veletrhů.

Náš tým je velmi pestrý a máme mnoho velmi schopných spolupracovníků. Investujeme nemalé prostředky do technologií a do kreativity našich pracovníků. Naše projekty jsou vždy komplexní a doslova od zaměření nového prostoru až po spuštění posledního kardio stroje je několik členů týmu v neustálém kontaktu s investorem. Naše vzdělávací sekce, 3DFA školí ročně stovky trenérů a instruktorů. Soustavně pracujeme na zvyšování kvality fitness v ČR a na Slovensku. Milujeme fitness, a proto velká většina našich spolupracovníků aktivně sportuje. Náš 3D FITNESS RACE TEAM se účastní velkého množství závodů po celé Evropě. Snažíme se být firmou, kde lidi chtějí pracovat a je nám potěšením, že se k nám klienti vždy rádi vracejí.

Projektů jste realizovali hodně. Kam byste ale sám za sebe nejraději vodil další zájemce, aby viděli, co dokážete?

Steve Jobs bral většinu svých klientů a obchodních partnerů na procházku do parku. Myslím, že je to přesně ta cesta, jak se skutečně s novým klientem poznat. Jak najít společnou řeč a najít porozumění od první chvíle. Pokud mezi investorem a dodavatelem není ta správná energie, tak se dobrý projekt jen velmi špatně realizuje. Jsem skutečně rád, že máme opravdové štěstí na dobré klienty, se kterými můžeme dělat v ČR a na Slovensku báječné projekty.

Pokud bychom s klientem vyrazili na prohlídku našich realizací, určitě bych navrhl výlet do některého z klubu Pure Jatomi v Praze či Ostravě. A kdybychom chtěli spojit návštěvu pěkného klubu s dobrým obědem, tak bychom se vydali do Fitness Ural v Sokolově. A pokud bychom vyhledávali cestu spojenou s klidem jižních Čech, tak bychom jistě v Budějovicích navštívili FITNESS 14 nebo Fitness centrum Klokan.

oddelovac-670

Máte zájem o podobná řešení? Do 24 hodin vás osobně navštívíme. Do 3 dnů vytvoříme prostorové řešení a cenovou kalkulaci vašeho projektu.

Stačí chtít.

Rádi vám poradíme
i s vaším fitness

Realizujeme úspěšná fitness centra. Při naší práci vytváříme příjemnou atmosféru s klienty u malých i velkých projektů.

KONTAKTUJTE NÁS
Business, Equipment, E-commerce, Academy, Gym
Rádi vám poradíme i s vaším fitness

Získejte E-Book zdarma

Zadejte svůj e-mail a obdržíte komplexní návod, jak bezpečně a úspěšně obnovit provoz Vašeho fitness centra.

Přihlášením souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů.