Jak vybrat ty nejlepší instruktory skupinových lekcí?

Klienti milují skupinové lekce. Jejich trend má bezesporu vzrůstající tendenci. Manažeři klubů vnímají velmi pozitivní ekonomický i společenský přínos skupinových lekcí. Nejčastěji skloňovaným parametrem je však nedostatek kvalitních instruktorů. Velkým tématem je jejich kvalifikace, osobní X-faktor a jejich loajalita k mateřskému klubu. Jak tedy toho správného vybrat?

Klienti milují skupinové lekce. Jejich trend má bezesporu vzrůstající tendenci. Manažeři klubů vnímají velmi pozitivní ekonomický i společenský přínos skupinových lekcí. Nejčastěji skloňovaným parametrem je však nedostatek kvalitních instruktorů. Velkým tématem je jejich kvalifikace, osobní X-faktor a jejich loajalita k mateřskému klubu.

3D FITNESS při svých realizacích vždy velmi intenzivně komunikuje s majitelem klubu a společně nastavujeme optimální business model. Rovněž 3D FITNESS ACADEMY připravuje fitness profesionály na svou dráhu instruktora či osobního trenéra s parametry, které jsou skutečně očekávány manažery fitness center a sportovních klubů.

skupinovka5

Kate Parker se zeptala těch nejpovolanějších na jejich názor:

Elena Lapetra, obchodní ředitelka, Stages Cycling

V květnu 2016 jsme zahájili nový koncept otevřených konkurzů, který je navržen speciálně pro instruktory a trenéry indoor cyclingu. Pro začátek bylo důležité definovat požadavky a nároky kladené na úspěšného kandidáta – kromě technických aspektů hledáme nadšení, angažovanost a touhu být nejlepším.

Abychom usnadnili proces registrace, umožnili jsme jej prostřednictvím sociálních médií. V rámci toho jsme zvolili deset různých komunikačních kanálů, které nám měly pomoci zvolit vhodné kandidáty.

Během této akce byli přihlášení zhodnoceni na základě klíčových výkonnostních ukazatelů, jako jsou výukové podněty, komunikace, interpretace hudby, celkové nadšení a schopnost zapojit klienta. Jedním z klíčových poznatků konkurzu bylo, že nikdy nenajdeme stejně vhodné a skvělé kandidáty. Každý je specifický svým osobitým přínosem pro náš fitness klub a každý přichází se svou vlastní originalitou a jedinečným přístupem k vedení lekcí.

A o to nám šlo – hledat a najít originály.

Naši instruktoři se musí chtít podílet na cílech společnosti, a zároveň mají toužit po odlišení se prostřednictvím své vlastní originality a specifičnosti.

skupinovka1

Sean Cosgrove, ředitel Commercial Operations, Lifetime Training

Během náboru instruktorů skupinových cvičení je třeba mít po čepicí – uvažovat dopředu a v širších souvislostech. Pokud již několik schopných lidí máte, pak pamatujte, že vás mohou odkázat na další. V tomto směru rovněž dobře funguje Facebook nebo LinkedIn.

Jakmile najdete odpovídající zdroje pro hledání vhodných kandidátů, mějte potom při vlastním výběru na paměti několik tipů, jak vybrat toho pravého:

  • Myslete na své klienty. Jaký instruktor jim bude vyhovovat? Jedná se o klientelu starší? Dokáže zvolený kandidát přizpůsobit formu a druh cvičení jejich věku? Nebo se mezi návštěvníky vašeho fitcentra vyskytují spíše manažeři, ředitelé, novináři? Bude jim instruktor schopen poskytnout požadovanou dynamiku?
  • Dávejte si dobrý pozor na kvalifikaci uchazečů. Splňují náležité předpoklady? Mají potřebné vzdělání?
  • Jsou ochotní a připravení se vzdělávat dál? Investovat do zvýšení své odborné způsobilosti?
  • Nehleďte tolik na CV, jako spíše na osobní rozhovor a dojem, který na vás dotyčný udělá.
  • Jedná se o silnou osobnost? Schopnou motivovat klienty k tomu, aby se na její lekce vraceli?

skupinovka3

David Cooper, Produktový a brand ředitel, Gymbox

Konkurzy v Gymboxu probíhají každý měsíc, díky čemuž jsou neustále nacházeny a vyhodnocovány nové koncepty. Naše tělocvičny poskytují velmi různorodé lekce – s Olympijskými kruhy nebo s živou hudbou přímo od DJ. Najdete zde tedy mnohem více než jen dnes již klasický trénink s osobními trenéry.

Není tedy žádným překvapením, že na výkon takové profese klademe mimořádně vysoké požadavky a hledáme skutečně jedinečné jednotlivce – rozené baviče a temperamentní lidi, kteří dokáží inspirovat a hýbat s davy.

Každý náš instruktor po přijetí absolvuje speciální monitorovací program určený k jeho rozvoji. V každé z našich osmi tělocvičen provozujeme více než sto týdenních kurzů, jejichž úspěch je sledován na základě účasti a zpětné vazby od klientů. Náš unikátní systém hlášení upozorňuje na nejvyšší a nejnižší úspěšnost a oblíbenost instruktorů, spolu s nejúspěšnějším typem lekcí.

Provozujeme rovněž stupňovitou strukturu odměňování, která nám umožňuje rozvíjet talent a odměnit naše nejúspěšnější instruktory. Tento úspěch závisí na tom, co a jak jsou schopni nabídnout – respektive na tom, zda jejich lekce odráží jejich osobitý styl.

Například instruktorka jménem Cheryl Teagann funguje ve většine Gymbox klubů jako učitelka jógy a akrobatických, cirkusových dovedností jako je poledance, aerial nebo nejrůznější proplétání těla. Cheryl svou profesí žije – většinu svého času visí hlavou dolů, balancuje, nebo zkouší nové jógové polohy.

Andy Bourne, executive business kouč

Výběr správných instruktorů má zásadní význam pro fungování celého studia. Správné rozhodnutí může významně ovlivnit jeho činnost a navést ji tím správným směrem.

Jedním z nejlepších prostředků pro získání pravé osoby je osobní pohovor. Před jeho zahájením je důležité, abyste se rozhodli, co vlastně od svého budoucího instruktora očekáváte. Je zřejmé, že budete muset dávat pozor na technické dovednosti, ty je ale velmi snadné vyhodnotit. Mým doporučením proto není zaměřovat se během pohovoru na technické schopnosti a odpovídající kvalifikaci. Místo toho radím klást důraz na správný postoj a přístup k práci.

Seznam osobnostních rysů, které představují zároveň ty nejcennější hodnoty a kulturu vaší organizace, je dobrým výchozím bodem, z něho budete vycházet při kladení otázek, které mají za úkol prozkoumat kandidátovu osobnost.

Začněte několika otevřenými otázkami typu: „Jaké tři věci podle Vás nesmí chybět žádnému skupinovému instruktorovi?“, „Jak otevřený jste konstruktivní kritice?“, „Co mají vaše lekce a ostatní ne?“

Pro výběr té správné osoby je tedy dle mého názoru klíčový osobní pohovor. Informace a dojmy z něho vám dle mého mínění pomohou najít jedince, který naplní vaše lekce a zasadí se o zvýšení tržeb.

skupinovka4

Phillip Mills, CEO, Less Mills International

Instruktoři skupinových lekcí jsou klíčovým prvkem každého fitness klubu. Schopný instruktor může přilákat a udržet stovky nových klientů. Budování týmů takových lidí je dnes bohužel velmi zanedbáváno, ačkoliv se jedná o nejméně nákladný způsob, jak vytvořit úspěšné fitcentrum.

Věřím, že existuje pět silných stránek, které činí instruktora úspěšným:

1. Design lekcí

Schopnost vybrat skvělou hudbu a kombinovat ji se cvičením způsobem, který dokáže skloubit perfektní fyzické výsledky spolu s jedinečným kouzlem motivace.

2. Fyzické předpoklady

Instruktoři, kteří se elegantně pohybují, jsou inspirující a snadno a dobře sledovatelní. Jejich pohyby jsou jasné a čisté, tedy se dobře napodobují při provádění určitých cviků.

Proto jsou velmi dobrými kandidáty lidé, kteří mají zkušenosti s tancem, gymnastikou a dalšími podobnými disciplínami, které předpokládají vysokou úroveň schopnosti skloubit technickou dokonalost s perfektní koordinací pohybu.

3. Schopnost vést

Lidé rádi chápou, proč mají cvičit zrovna toto a ne toto. V této oblasti většinou nacházejí uspokojení u osobních trenérů, sportovních trenérů, tanečních učitelů a učitelů obecně. Schopnost učit, vysvětlovat a názorně předvádět by neměla chybět ani dobrému skupinovému instruktorovi.

4. Budování vztahů

Vytvoření vztahu s lidmi, kteří jeho lekce navštěvují, je pro úspěšný výkon profese skupinového instruktora klíčové.

5. X faktor

Správný instruktor musí být tak trochu hvězda, celebrita. Jeho přítomnost by měla návštěvníky přímo magneticky přitahovat, měli by k němu svým způsobem vzhlížet. Proto se vhodným kandidátem může stát i člověk, který má zkušenosti se zpěvem či divadlem.

skupinovka6

Collin Wagget, CEO, Third Space

Dobří lidé znají dobré lidi, proto když se společně domluvíme na nějaké dobré reklamě a konkurzech, můžeme ty správné adepty pozvat a následně vybrat na základě doporučení, což vždy představuje tu nejlepší cestu. Další skvělé cesty, jak se dozvědět o nových talentech, představuje například Instagram, Facebook, Twitter a sociální média obecně.

Neméně důležitá je osobnost instruktora. V našem týmu potřebujeme entuziastické pozitivní lidi s přirozenou autoritou, kteří budou schopni návštěvníky lekcí motivovat. Další důležitou věcí je i schopnost umět danou problematiku vysvětlit a názorně ukázat – instrukce ohledně cvičení by měly být podávány stručně, jasně a srozumitelně. Atmosféru dotváří vhodně zvolená muzika, která dokáže skvěle podtrhnout vlastní náplň lekce. Správný instruktor by tedy měl mít hudební cit a vkus.

Soustavně sledujeme návštěvnost jednotlivých lekcí s cílem dosažení stálosti a konstantnosti jejich obsazení. Tomu potom uzpůsobujeme rozvrh, který se snažíme přizpůsobit klientům přímo na míru. Je logické, že chceme, aby naše lekce vedli ti nejlepší z nejlepších, kteří dokáží klienty nejen přivábit, ale také udržet.

Sarah Morelli, ředitelka a tréninková manažerka, Spinning

Ve spinningu je výběr a následný nábor správného týmu instruktorů klíčový pro fungování celého fitness klubu. O správnosti svého postupu se mohou studia snadno přesvědčit srovnáním s návštěvností v minulých letech, nebo s konkurencí podnikající v podobné či stejné oblasti (například klasická posilovna).

Vzdělání, kterého mohou instruktoři dosáhnout v oblasti spinningu, se dělí na tři levely. Fitcentra, která uvažují chytře, platí svým instruktorům všechny, čímž se je snaží motivovat k dalšímu rozvoji a sebezdokonalování.

My u nás povzbuzujeme naše instruktory v tom, aby si svou licenci obnovovali každé dva roky. Udržujeme je tak neustále v obraze s aktuálním děním ve světě spinningu a zaručujeme tím zároveň našim klientům 100% odborné vedení na lekcích, které u nás navštěvují.

escape-step-3

Ross Perriam, CEO, Exercise Movement And Dance Partnership (EMDP)

EMDP působí jako národní hlas sdružující všechny účastníky skupinových cvičení, instruktory a organizace. Důležitou částí je nábor ambasadorů EMDP, kteří inspirují lidi k účasti na tanečních a skupinových lekcích v rámci kampaně Exercise Move Dance.

Hledáme entuziastické a inspirující profesionály, kteří dokáží lidi přivést na naši cestu. Takoví musí mít talent k učení a motivování ostatních. Jedná se o silné lidi, kteří svým vzhledem a chováním vzbuzují důvěru cvičenců a z tohoto postu si mohou nárokovat bourat ve fitness některé zaběhlé a neúčinné stereotypy, nahrazovat je novou a svěží náplní a vést k takovému přístupu další generace fitness profesionálů.

Naši ambasadoři mají na všechny námi provozované lekce unikátní slevový kód, který je opravňuje ke zvýhodněnému užívání našich služeb. Snažíme se je tak motivovat k praxi, dalšímu rozvoji a učení. Zároveň tak můžeme velmi snadno sledovat jejich zápal a nadšení pro věc, které se v kombinaci s vytrvalým vzděláváním odrazí na vývoji jejich profesionality a schopností.

Ačkoliv je tento systém ještě v plenkách, zaznamenáváme o něj a jeho realizaci velký zájem.

Jake Shand, senior ředitel, Beachbody Live UK

Výběr správného instruktora spočívá v jeho přínosu do lekce, silné osobnosti, schopné inspirovat návštěvníky lekcí, chuti do práce, schopnosti využít přirozený talent a navázat dobré vztahy se svými klienty. Nový instruktor by měl zářit entuziasmem, dobrou sebeprezentací, znalostmi a technickými dovednostmi. Měl by být schopen vysvětlit jednoduše složité věci a správně zorganizovat svou lekci.

Zároveň by měl mít jistou schopnost vcítit se do svých klientů a přizpůsobit lekci každému na míru i přesto, že se bude jednat o lekci skupinovou. V jeho lekci by měli být spokojení všichni bez rozdílu věku či úrovně zdatnosti.

Vytvořeno ve spolupráci s Healthclubmanagement UK Magazine a IHRSA

Stačí chtít.

Rádi vám poradíme
i s vaším fitness

Realizujeme úspěšná fitness centra. Při naší práci vytváříme příjemnou atmosféru s klienty u malých i velkých projektů.

KONTAKTUJTE NÁS
Business, Equipment, E-commerce, Academy, Gym
Rádi vám poradíme i s vaším fitness

Získejte E-Book zdarma

Zadejte svůj e-mail a obdržíte komplexní návod, jak bezpečně a úspěšně obnovit provoz Vašeho fitness centra.

Přihlášením souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů.